OTIS BRUNO

ILL O + BROOKLYN​, NY

Otis Bruno

"BUTT BOOTY NAKED"

"HUNNIDS"

Otis Bruno

Otis Bruno

"LACE EM UP"

"PARANOID"

Otis Bruno

VIDEOS

Otis Bruno Ft. Bleezy & Corey Finesse

"BUTTA BUTTA"